Bopa_Logo

Blueprints for romans / video- och diabildsinstallation på TATE BRITAIN


En video och diabildsinstallation som heter 'Blueprints for Romans' skapades av Bopa och tyska VJ-duon Bruno Tait för Tate Britain: s 'Late at Tate' evenemang i april 2010. Bopa och Bruno Tait tillfrågades av VJ-byrån Ne1co att producera en platsspecifik installation för 'Late at Tate' . Duveen galleriet där installationen skulle ta plats hade vid tidpunkten en utställning av neoclassiska skulpturer som var ljuskänsliga och det var förbjudet att projicera på dem. Vi fokuserade på det tomma utrymmet över och mellan skulpturerna. En serie diabilder skapades - grafiska element med arkitektoniska särdrag, som påminner om byggnadsritningar från romersk härkomst.  De arkitektoniska diaprojektionerna syns från golv till tak för att linda runt statyerna utan att röra dem, och bygga en ny miljö för dem.  Vi  införlivade också video i denna omfattande installation, med hjälp av VMS video moving system. Mångsidigheten med VMS-systemet gjorde det möjligt för Kjell Rijntijes, från Bruno Tait att projicera videoklipp så att de alltid rörde sig runt skulpturerna och interagerade med diabilderna. Denna integration av video gav rörelse till den nya miljön, och därmed en spänning mellan stillheten i statyerna och dess nya rörliga omgivning.
 

KONSTPROJEKT / INstallationer / utställningar

Kontakta BOpa

Hör av dig till Anna för att diskutera ditt projekt.

Anna Boberg 
Telefonnummer: +46 (0) 763 22 63 20

e-post: info@bopa.se